با سلام

احتراما به اساحضار می رساند، کانال تلگرام اروند وب به آدرس زیر فعالیت خود را آغاز کرد.
اخبار و لینک مقالات از این پس همزمان با ارسال در سایت، در کانال هم ارسال می شود و به سوالات کامپیوتری کاربران هم پاسخ می دهیم.


نشانی کانال: https://telegram.me/arvandweb


Saturday, January 2, 2016

« برگشت