خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : آموزش network+ فارسی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آموزش network+ فارسی

دوره +CompTIA Network درس هشتم: Ethernet 1

Ethernet : قبل از شروع این بحث ابتدا توجه شما را به این نکته جلب می کنم که سرمنشاء مفهوم معماری شبکه به زمانی برمی گردد که افراد می گفتند: ما قصد داریم یک معماری شبکه طراحی کنیم، اجازه دهید از کابل طبقه ۳، یک همبندی ستاره ای و از …

ادامه مطلب

دوره +CompTIA Network درس هفتم: Access Methods

Access Methods یا روش های دسترسی: در این بخش با این مطلب که در راه اندازی شبکه از یک جانمایی (توپولوژی) شبکه که به عنوان آرایش شبکه قلمداد می شود استفاده می گردد و همچنین برخی رسانه ها مانند کابل ها که همه میزبان های روی شبکه را به هم …

ادامه مطلب