خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ساختار فیزیکی اکتیودایرکتوری

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ساختار فیزیکی اکتیودایرکتوری

ساختار فیزیکی و منطقی در اکتیودایرکتوری

ساختار فیزیکی و منطقی در اکتیودایرکتوری از هم جدا شده اند. ساختار منطقی به منظور سازماندهی به مدیریت کاربران، گروه ها و منابع موجود در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار فیزیکی امکان بهینه سازی و مدیریت ترافیک شبکه را برای شما ایجاد خواهد کرد. ساختار فیزیکی مشخص می …

ادامه مطلب