خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ساختار منطقی و فیزیکی شبکه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ساختار منطقی و فیزیکی شبکه

ساختار منطقی و فیزیکی در طراحی شبکه

یک سازمان یا شرکت می بایست هر دو ساختار منطقی و فیزیکی در طراحی شبکه را برای رسیدن به اهداف خود در نظر بگیرد. برای مثال در صورتی که شرکت شما تنها یک دامین نیاز داشته باشد ولی شعبه هایی در قسمت های مختلف که فاصله ی زیادی از هم …

ادامه مطلب