خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : شبکه Man

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شبکه Man

شبکه های شهری یا Metropolitan Area Network

شبکه های شهری شبکه هایی هستند که از چند شبکه محلی غیر مجاور در سطح یک شهر تشکیل شده باشند. بر فرض شهری دارای سه منطقه آموزش و پرورش می باشد و بخواهیم سه منطقه اموزش و پرورش به یکدیگر متصل شوند، نوع ایجاد شده از نوع شبکه شهری می …

ادامه مطلب