خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : get ip from dhcp server

بایگانی/آرشیو برچسب ها : get ip from dhcp server

اضافه کردن کامپیوتر به شبکه و دریافت ip آدرس

دریافت ip : هنگامی که یک کامپیوتر به شبکه اضافه شود نیاز به اعمال تنظیمات tcp/ip مربوط به سابنت مورد نظر دارد. کلاینت یک بسته dhcp به صورت broadcast را به منظور جستجو به دنبال dhcp serve  موجود درسابنت مربوطه که بتواند تنظیمات شبکه را بر کامپیوتر اعمال کند، می …

ادامه مطلب