خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : Logical and physical structure network

بایگانی/آرشیو برچسب ها : Logical and physical structure network

ساختار منطقی و فیزیکی در طراحی شبکه

یک سازمان یا شرکت می بایست هر دو ساختار منطقی و فیزیکی در طراحی شبکه را برای رسیدن به اهداف خود در نظر بگیرد. برای مثال در صورتی که شرکت شما تنها یک دامین نیاز داشته باشد ولی شعبه هایی در قسمت های مختلف که فاصله ی زیادی از هم …

ادامه مطلب