خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : net id

بایگانی/آرشیو برچسب ها : net id

نوشتن Net id در شبکه

در شبکه برای نوشتن net id باید شماره شبکه را مشخص کنید و به جای host id ها مقدار صفر را قرار دهید. برای مثال آدرس ۱۰٫۰٫۰٫۰ یک زیرشبکه با شماره ۱۰ در کلاس A ، آدرس ۱۵۱٫۱۰٫۰٫۰ یک زیرشبکه با شماره ۱۵۱٫۱۰ در کلاس B و آدرس ۱۹۲٫۱۰٫۱٫۰ یک …

ادامه مطلب