خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : type networks

بایگانی/آرشیو برچسب ها : type networks

دسته بندی شبکه های کامپیوتری

در این بخش به دسته بندی شبکه های کامپیوتری می پردازیم، از دو دیدگاه می توان به شبکه ها نگاه کرد: ۱- چگونگی انتقال ۲- مقیاس بزرگی type networks دیدگاه اول چگونگی انتقال است که خود به دو بخش شبکه های پخش فراگیر یا broadcast و شبکه های نقطه به …

ادامه مطلب